Chào mừng

Thánh Kinh Thần Học Viện áp dụng phương pháp học kết hợp (hybrid learning) để giúp cho các sinh viên có cơ hội được học Lời Chúa cách dễ dàng. Với phương cách mới mẻ nầy, sinh viên có thể vừa đi làm vừa tận dụng thời gian trong ngày để theo đuổi chương trình học tại bất cứ nơi đâu. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chất lượng và kết quả của việc học kết hợp trực tuyến không hề kém phương cách học truyền thống. Sinh viên trong các lớp học kết hợp trực tuyến học cùng một nội dung trong cùng một thời gian với các sinh viên trong các lớp học truyền thống. Sinh viên phải đọc tài liệu mỗi tuần, làm bài kiểm, thảo luận, bài thi, và bài luận văn cuối khóa. Lớp học kết hợp trực tuyến đòi hỏi sinh viên phải nghiêm túc hơn rất nhiều nhưng kết quả gặt hái cũng cao hơn.

Để ghi danh, xin các bạn vui lòng liên lạc Văn phòng Viện (714) 491-0366 hoặc gởi điện thư cho Mục sư Giám định Trần Nghĩa mucsutrannghia@gmail.com.

Sinh viên cần sự hỗ trợ kỹ thuật, xin gởi điện thư về thanhocvien@gmail.com.


  Tin tức và Thông báo

  KHÓA MÙA HÈ 2022

  by GS Nghĩa Trần -

  Thông báo

  KHÓA NGẮN HẠN TẬP TRUNG

  Từ ngày 20 đến 30 tháng 6 năm  2022.

   Kính gửi: Quý Mục sư TĐ và các Sinh viên Thần học,

   Thay cho Thánh Kinh Thần Học Viện, tôi kính gửi đến quý tôi tớ Chúa và các Bạn sinh viên lời chào thăm quý mến trong tình yêu kỳ diệu của Chúa Giê-xu yêu quý chúng ta.

   Như quý vị biết, tình hình dịch bệnh Covid 19 đã giới hạn rất nhiều bình diện trong đời sống của mọi người, khắp nơi trong hai năm qua. Tuy nhiên, cảm tạ ơn Chúa ban cho các chương trình giáo dục của Thánh Kinh Thần Học Viện vẫn tiếp tục, đặc biệt trên phương tiện học trực tuyến.

  Hiện nay, sinh hoạt lần hồi được trở lại bình thường, nhất là các trường được mở cửa lại. Do đó, Ban Điều Hành Viện quyết định sẽ tổ chức Khóa Ngắn Hạn tập trung Mùa Hè 2022 theo lịch học sau đây:

   Thời gian: Từ ngày Thứ hai 20 đến 30 tháng Sáu, 2022 (trước Hội Đồng GH lần 47)

  Sinh viên phải có mặt vào 6:00 giờ tối Chúa nhật 19/6/2022. 

  Địa điểm: Thánh Kinh Thần Học Viện Anaheim, California.

  Học tại lớp không có trực tuyến (online).

  Ghi danh: www.thanhocvien.us

   Các môn học và Giáo sư:

  1.8A-10A.“Tâm vấn Mục vụ II” (Biblical Counseling II), Giáo sư MS Trần Nghĩa.

  2.10A-12P. “Nghiên cứu KT qui nạp II” (Inductive Bible Study II): Giáo sư MS Lê Vĩnh Thạch.

  3.1P-3P. “Lãnh đạo Hội thánh” (Church Leadership): Giáo sư MS Nguyễn Anh Tài

  4.3P-5P “Quản trị Hội thánh” (Church Management): Giáo sư MS Bùi Tất Nhuận.

   Vì chỗ ở có hạn cho nên sinh viên nào có ý định theo học Khóa Ngắn hạn Mùa Hè này, xin vui lòng sắp xếp và ghi danh sớm để Ban Điều Hành lo chu đáo.

   Viện có một số học bổng cho các sinh viên có nhu cầu giúp đỡ, xin các bạn viết thư bày tỏ, Viện sẽ cứu xét và tìm cách đáp ứng.

   Ước ao gặp các Bạn sinh viên trong niềm vui của tinh thần yêu mến học Lời Chúa.

  Nay thông báo,

   Mục sư Nguyễn Anh Tài

  Viện trưởng.


  KHÓA MÙA THU 2021

  by GS Nghĩa Trần -

  KHÓA MÙA THU 2021 

  Từ 30/8/2021 đến 10/12/2021

  1. Lịch sử HTTLVN và Phước Âm Liên Hiệp  (History of The Church in VN & C&MA) Tối Thứ Hai

  2. Phuong pháp Nghiên Cứu Kinh Thánh  (Inductive Bible Study) Tối Thứ Ba

  3. Greek I (Hy Lạp I) Tối Thứ Tư (English)
  4. Cựu Ước Lược Khảo (Old Testament Survey) Tối Thứ Năm

  5. Theology I  (Thần Học I) Tối Thứ Sáu (Bilingual) 

  5. Life & Ministry of Christ (Đời sống và Chức vụ Đấng Christ) Sáng Thứ Bảy (English) 

  6.  Thần Học I, II (Online Learning. Vietnamese)

  7. Tư Vấn Theo Thánh Kinh (Online Learning. Vietnamese)