Chào mừng

Thánh Kinh Thần Học Viện áp dụng phương pháp học kết hợp (hybrid learning) để giúp cho các sinh viên có cơ hội được học Lời Chúa cách dễ dàng. Với phương cách mới mẻ nầy, sinh viên có thể vừa đi làm vừa tận dụng thời gian trong ngày để theo đuổi chương trình học tại bất cứ nơi đâu. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chất lượng và kết quả của việc học kết hợp trực tuyến không hề kém phương cách học truyền thống. Sinh viên trong các lớp học kết hợp trực tuyến học cùng một nội dung trong cùng một thời gian với các sinh viên trong các lớp học truyền thống. Sinh viên phải đọc tài liệu mỗi tuần, làm bài kiểm, thảo luận, bài thi, và bài luận văn cuối khóa. Lớp học kết hợp trực tuyến đòi hỏi sinh viên phải nghiêm túc hơn rất nhiều nhưng kết quả gặt hái cũng cao hơn.

Để ghi danh, xin các bạn vui lòng liên lạc Văn phòng Viện (714) 491-0366 hoặc gởi điện thư cho Mục sư Giám định Trần Nghĩa mucsutrannghia@gmail.com.

Sinh viên cần sự hỗ trợ kỹ thuật, xin gởi điện thư về thanhocvien@gmail.com.


  Tin tức và Thông báo

  KHÓA MÙA THU 2021

  by GS Nghĩa Trần -

  KHÓA MÙA THU 2021 

  Từ 30/8/2021 đến 10/12/2021

  1. Lịch sử HTTLVN và Phước Âm Liên Hiệp  (History of The Church in VN & C&MA) Tối Thứ Hai

  2. Phuong pháp Nghiên Cứu Kinh Thánh  (Inductive Bible Study) Tối Thứ Ba

  3. Greek I (Hy Lạp I) Tối Thứ Tư (English)
  4. Cựu Ước Lược Khảo (Old Testament Survey) Tối Thứ Năm

  5. Theology I  (Thần Học I) Tối Thứ Sáu (Bilingual) 

  5. Life & Ministry of Christ (Đời sống và Chức vụ Đấng Christ) Sáng Thứ Bảy (English) 

  6.  Thần Học I, II (Online Learning. Vietnamese)

  7. Tư Vấn Theo Thánh Kinh (Online Learning. Vietnamese)