Chào mừng

Thánh Kinh Thần Học Viện áp dụng phương pháp học kết hợp (hybrid learning) để giúp cho các sinh viên có cơ hội được học Lời Chúa cách dễ dàng. Với phương cách mới mẻ nầy, sinh viên có thể vừa đi làm vừa tận dụng thời gian trong ngày để theo đuổi chương trình học tại bất cứ nơi đâu. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chất lượng và kết quả của việc học kết hợp trực tuyến không hề kém phương cách học truyền thống. Sinh viên trong các lớp học kết hợp trực tuyến học cùng một nội dung trong cùng một thời gian với các sinh viên trong các lớp học truyền thống. Sinh viên phải đọc tài liệu mỗi tuần, làm bài kiểm, thảo luận, bài thi, và bài luận văn cuối khóa. Lớp học kết hợp trực tuyến đòi hỏi sinh viên phải nghiêm túc hơn rất nhiều nhưng kết quả gặt hái cũng cao hơn.

Để ghi danh, xin các bạn vui lòng liên lạc Văn phòng Viện (714) 491-0366 hoặc gởi điện thư cho Mục sư Giám định Trần Nghĩa mucsutrannghia@gmail.com.

Sinh viên cần sự hỗ trợ kỹ thuật, xin gởi điện thư về thanhocvien@gmail.com.


  Tin tức và Thông báo

  (There are no discussion topics yet in this forum)

  Available courses

  Nghiên cứu những Thư Tín Mục Vụ của Phao-lô với những chủ đề thần học. Nghiên cứu tư tưởng của {hao-lô trong bối cảnh Hội Thánh đầu tiên, bối cảnh xã hội và văn hóa của thế giới La Hy cũnh như luật pháp và Do Thái giáo.

  Vai trò Phụ nữ trong mục vụ của Hội Thánh địa phương, trong công tác truyền giáo, và trong những tổ chức bên cạnh Hội Thánh.

  Mục tiêu giúp cho sinh hiểu rõ và đối diện với nghi vấn của văn hóa ngày này với những quan niệm về Thượng Đế, sự sáng tạo, Kinh Thánh, Chúa Giê-su, tôn giáo, khoa học và niềm tin.


  Lược khảo những tôn giáo chính, niềm tin, sự thực hành, và quan điểm toàn cầu về những truyền thống chính.